top of page
bank.jpg

Bank- och finanssektorn har bäst självförtroende inom cybersäkerhet

En ny internationell studie visar att företag inom bank och finans rankar sin förmåga att möta cyberhot högre än andra sektorer. Av de medverkande uppger 55 procent att deras organisation är högst effektiv när det gäller att åtgärda risker och sårbarheter samt möta attacker. Lägst rankar sig verksamheter inom offentlig sektor.

 

Där säger sig bara 40 procent vara högst effektiva att möta cyberhoten. Mindre organisationer ser sig generellt som sämre på att hantera IT-säkerheten.

Studien som genomförts på uppdrag av Barracuda Networks pekar på hårda lagar, krav på regelefterlevnad och risken för höga bötesbelopp som möjliga anledningar till att bank- och finanssektorn upplever sig vara mest redo att hantera IT-säkerheten. Medarbetare på alla nivåer ser det som naturligt att arbeta för en hög IT-säkerhet. Samtidigt pekar studien på utmaningen att hålla ihop säkerheten i globala bank- och finansföretag som vuxit till mycket stora organisationer där man arbetar i silor.

Den offentliga sektorn har däremot ofta begränsade resurser och chefer som inte har sitt främsta fokus på IT-säkerheten. Budgetar kan också pendla snabbt mellan olika styren. Det gör att långsiktig planering är svårt samtidigt som medarbetarnas självförtroende i frågor som rör cyberhot är lågt.

– Cybersäkerhet handlar till stor del om långsiktighet och förmågan att arbeta proaktivt. Här har bank- och finansföretag ofta en fördel i den meningen att kraven på dem är tydliga samtidigt som de har relativt stora resurser. Den offentliga sektorn har större utmaningar eftersom de ofta fokuserar på andra frågor samtidigt som resurserna är mer begränsade, säger Peter Graymon, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

Övriga branscher som studerats är detaljhandel och tillverkande industri. Inom detaljhandel säger 42 procent att deras organisation är högst effektiv att möta cyberhoten. För tillverkande industri är motsvarande siffra 45 procent.

Ladda ner studien ”The CIO report: Leading your business through cyber risk” här»

Källa: Barracuda

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER___________________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
bottom of page