handelsbanken.jpg

 

Handelsbanken Årets affärsbank och Sveriges småföretagsbank 2022

Handelsbanken utses återigen till bästa affärsbank och för elfte året i rad till bästa småföretagsbank enligt kunderna i den oberoende undersökningen Finansbarometern.


”Genuina relationer och att vi är en långsiktigt stabil partner för våra kunders företagsresor, är nyckeln till vår framgång”, säger Susanna Svartz, chef för företagsaffären i Handelsbanken.

Finansbarometern är en av Sveriges största oberoende marknadsundersökningar med inriktning på hur företag ser på sin relation med bankerna. Närmare 1 400 företag har deltagit i årets mätning. Kunderna har fått betygsätta sina banker dels utifrån hur nöjd man är totalt sett, dels pris, digitala tjänster, rådgivning, utbud och servicenivå.

”Skillnaden är större ju mindre företaget är. De minsta företagen älskar Handelsbanken allra mest”, säger Kristian Sundberg, vd för Eastbrook som står bakom den årliga undersökningen.

Kristian Sundberg lyfter fram att Handelsbanken hanterat den digitala omställningen väl och att man samtidigt lyckats behålla den personliga relationen till företagskunderna:

”Omsorgen om de små företagen är extremt viktig att bibehålla. I tider av osäkerhet kring framtiden krävs lyhördhet och förståelse för hur man ska kunna hjälpa sina kunder att övervintra de utmaningar som många kommer att ställas inför”, säger Kristian Sundberg.

Handelsbankens chef för företagsaffären Susanna Svartz berättar hur inspirerande det är att stötta kunderna och tillsammans hitta nya lösningar som förenklar.

 

”Det är verkligen kul att få följa våra kunder på deras företagsresor och det motiverar oss att fortsätta förbättra och utveckla vårt erbjudande. Vi vill återigen tacka alla våra fina företagskunder för förtroendet”, säger Susanna Svartz.

Källa: Handelsbanken

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER___________________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif