nft.jpg

Låg kunskap för NFT i Sverige - men intresset ökar

Begreppet NFT har gjort sig känt genom digital konst som har sålts för fantasisummor de senaste åren. Men siffror, från en ny undersökning, visar att svensken har generellt låg kunskap om den senaste miljardindustrin. Kunskapsglappet är ännu större när man tittar på åldersgrupper och kön. Detta och mer visar Samsungs Electronics Nordics nya rapport Digital närkontakt – svenskarnas syn på NFT.

I rapporten Digital närkontakt – svenskarnas syn på NFT har Samsung Electronics Nordic undersökt svenskars kunskap, intresse och attityder till Non-fungible tokens eller förkortningen NFT som tekniken kanske är mer känd som. Rapporten, som baseras på en riksrepresentativ undersökning, visar att varannan svensk i åldrarna 18 till 29 tror att NFT kommer växa, trots viss skepsis och generellt låg kunskap om den nya tekniken. Undersökningen visar att dubbelt så många svenskar känner till begreppet krypto eller kryptovaluta jämfört med NFT.

- Att siffrorna visar att vi har låg kännedom i Norden kring begreppet NFT är inget som förvånar mig. Hade vi ställt samma fråga om kryptovaluta för tio år sedan hade vi sett liknande siffror. Det är viktigt att minska kunskapsglappet då NFT har haft och kommer ha fortsatt inverkan i samhället. Utan förståelse för tekniken finns en viss risk att länder och samhällsgrupper hamnar i ett tekniskt utanförskap, säger Oscar Nöjd, Head of Sales Innovation and Business Development på Samsung Electronics Nordic.

Tre gånger så många svenskar har investerat i traditionell konst jämfört med NFT det senaste året. I åldersspannet 18 till 29 har det köpts lika mycket NFT som traditionell konst. Handeln av NFT ser även ut att gå förbi traditionell konst det kommande året bland män och unga. Det som håller svensken borta från att investera i NFT är den låga kunskapsnivån och rädslan över att förlora pengar. 

- NFT är här för att stanna. Om tekniken löser ett problem, skapar ett värde och har många användningsområden kan man med stor sannolikhet anta att tekniken kommer finnas kvar och fortsättas utvecklas, avslutar Oscar Nöjd.

Här finns hela rapporten och undersökningsresultaten

Om rapporten


Rapporten Digital närkontakt är framtagen av Samsung Electronics Nordic för att förstå svenskars kunskapsnivå och intresse kring nya tekniker och säkerhet. Rapporten baseras på en riksrepresentativ undersökning tillsammans med analyser av lokala experter inom de relevanta ämnesområdena. Digital närkontakt-rapporten släpps i tre delar. Första delen handlar om svenskarnas syn på NFT, den andra delen om svenskarnas syn på metaverse och den tredje och sista delen handlar om svenskarna och digital säkerhet.

Om undersökningen


Data är insamlad av Norstat på uppdrag av Samsung. Insamlingen av data är gjord genom 4043 webbintervjuer med riksrepresentativa urval av befolkningen 18 till 99 år i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Antalet svarande från Sverige var 1 011. Undersökningen genomfördes under perioden 15–26 januari 2022.

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER___________________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif