top of page

__ANNONSER___________________________

sjuk.jpg
huddingestal.gif
santasalo.gif

Snart slopas ersättningen för sjuklönekostnader – här är vad som gäller

Nya bud väntar när det kommer till företagens sjuklönekostnader. Får regeringen som den vill slopas nämligen det ekonomiska stödet till arbetsgivare redan till sommaren 2024. Här är vad som gäller.

Innan vi går igenom det nya förslaget kan en kort recap vara på sin plats. Hur ser regelverket ut idag? Jo, när anställda blir sjuka ska arbetsgivare betala sjuklön till anställda upp till 14 dagar (därefter är det sjukpenning från Försäkringskassan som gäller). I arbetsgivardeklarationen till Skatteverket (AGI) uppger företaget varje månad vilka sjuklönekostnader man har haft. Om det finns rätt till ersättning betalas den ut till företagets skattekonto utan att någon ansökan behöver göras.

Syftet med stödet har varit att minska den ekonomiska smäll som en hög sjukfrånvaro kan innebära, framförallt för småföretag. Ett slags högkostnadsskydd, kort och gott. Det är alltså det här stödet som väntas upphöra om regeringen får som den vill. Anledningen är bland annat att det förekommer mycket fusk och fel kring utbetalningarna. Detta samtidigt som ersättningen anses stå för en ytterst liten del av arbetsgivarnas totala sjuklönekostnader (cirka fem procent).

Påverkar rapporteringen av AGI

Nu återstår för riksdagen att klubba igenom regeringens förslag, och går allt enligt plan kommer stödet för höga sjuklönekostnader upphöra vid utgången av juni 2024.

Det här betyder att arbetsgivare kan ansöka om ersättningen i arbetsgivardeklarationen (AGI) till och med den 30 juni 2024. Eftersom stödet betalas ut retroaktivt kommer företagen att kunna ta del av det även under 2025.

När stödet slopas innebär detta att arbetsgivare inte längre kommer behöva rapportera sina sjuklönekostnader i AGI:n. Fältet för sjuklön i AGI tas bort från och med rapporteringen som avser juli 2024.

Källa: Flex Applications

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
bottom of page