top of page
unga.jpg

__ANNONSER___________________________

huddingestal.gif
santasalo.gif

Sex av tio unga i åldrarna 18-24 år uppger att de är mer oroliga för sin privatekonomi idag än för sex månader sedan.

Ungas oro över privatekonomin ökar - visar ny undersökning

Sex av tio unga i åldrarna 18-24 år uppger att de är mer oroliga för sin privatekonomi idag än för sex månader sedan. Samtidigt säger åtta av tio unga att de har behov av mer information kring hur de kan förbereda sig finansiellt inför en kris. Det visar en ny undersökning gjord på uppdrag av Sparbankernas Riksförbund.

Undersökningen ”Finansiell krisberedskap – pulsmätning maj 2024” som släpps idag, visar att oron bland unga kring den egna ekonomin har ökat under det senaste halvåret. 58 procent uppger att de är mer oroliga för sin privatekonomi idag än för sex månader sedan.

– Det är en oro som bör tas på allvar. Dagens unga möter en rad ekonomiska utmaningar. Det handlar om stigande boendekostnader, osäkra arbetsmarknadsutsikter och ökade kostnader i allmänhet. För många unga innebär detta att inträdet i vuxenlivet kantas av ekonomisk osäkerhet och stress, vilket kan påverka deras psykiska hälsa, säger Björn Elfstrand, VD på Sparbankernas Riksförbund.

Samtidigt visar undersökningen att 78 procent av de unga har behov av mer information kring hur de ska förbereda sig finansiellt inför en kris.

– Här behöver vi, tillsammans med myndigheter, politiker och andra aktörer bli bättre på att nå ut. Den finansiella folkbildningen är viktig för att ge individen verktyg att fatta medvetna ekonomiska beslut. Men den är också viktig utifrån ett beredskapsperspektiv. I brist på tydlig information på det här området ökar risken för desinformation och påverkan som ökar oron och försämrar tilltron till det finansiella systemet i allmänhet och samhället i stort, säger Björn Elfstrand.

Sparbankerna har länge haft ett åtagande att utbilda i vardagsekonomi och bidra till samhällets motståndskraft.

– Vi kan vara drivande i den frågan, då vi har en tydlig förankring i lokalsamhället och starka kundrelationer, avslutar Björn Elfstrand.

Om undersökningen Finansiell krisberedskap – pulsmätning maj 2024:

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget 3S på uppdrag av Sparbankernas Riksförbund. Undersökningen gjordes i certifierade webbpaneler i ett representativt slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18–80 år och antalet svarande var 1 026 personer. Undersökningen genomfördes 16–21 maj 2024.

Källa: Sparbankernas Riksförbund

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
bottom of page