lågkonjunkturen.jpg
las.jpg
inte trygg.jpg
korruption.jpg
bank.jpg
livsmedelsföretagen.jpg
bedrägerier.jpg
kunskapslucka.jpg

Stor kunskapslucka i grundläggande privatekonomi

Tanken är att skolan ska lära barn och unga om frågor gällande privatekonomi, så som vikten av en budget eller buffert, risker med att låna pengar och viktig kunskap att ha koll på som konsument

boende.jpg

__ANNONSER___________________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
st erik försäkring.jpg