top of page
laser.jpg

Laserspektroskopi ger effektivare förbränning av biomassa

Emil Thorin från Umeå universitet har utvecklat en ny optisk metod för att snabbt kunna mäta gasformiga oorganiska ämnen vid förbränning och förgasning av biomassa

THAI.jpg
mensapriset.jpg
cyber.jpg
html.jpg
ai.jpg
ransomware.jpg
attacker.jpg
sårbarheter.jpg

__ANNONSER___________________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
st erik försäkring.jpg
bottom of page