top of page

Allt fler företag använder sig idag av internetmarknadsföring

Fler och fler företag använder sig idag av internetmarknadsföring och för många företagare är detta deras viktigaste marknadsföringsåtgärd. Internet som marknadsföringskanal har ökat lavinartat och sökmarknadsföring beräknas idag i Sverige omsätta enorma belopp. Vad är anledningen till att så många idag väljer internetmarknadsföring framför marknadsföring via t.ex. dagspress och andra kanaler?

 

Internetmarknadsföringens styrkor och fördelar är många och det är framför allt ett annorlunda sätt att marknadsföra sig på. Internetmarknadsföring sker på konsumentens villkor och inte annonsörens, här gör konsumenten ett aktivt val och söker information om produkter/tjänster som denne är intresserad av.

 

Det är alltså inte du som ska väcka ett intresse för något utan här finns redan intresset och du som annonsör behöver endast se till att visa upp dig när någon visar intresse för din produkt/tjänst

 

Internet som kanal är också svårslaget i den mening att det är ett globalt nätverk där vem som helst, varifrån som helst, med ett klick kan komma åt just din hemsida. Vilket i sig också gör det gynnsamt att använda internet som kanal när man till exempel vill expandera med sin verksamhet.

 

Svenska företag ligger långt fram  i sin digitalisering och det gäller även när det kommer till att marknadsföra sig. Den digitala reklamen dominerar över konventionell reklam som TV, radio och tidningar. Mätningar från IRM, Institutet för Reklam- och Mediestatistik, visar att företagens investeringar i digital marknadsföring redan 2017 hade passerat konventionell marknadsföring för att 2019 svara för 58 procent av den totala marknadsföringen i Sverige.

 

2020 blev ett svagt år beroende på pandemin, faktiskt det svagaste sedan finanskrisen. Trots ett historiskt fall under andra kvartalet så skedde dock en snabb digital återhämtning under årets tredje och fjärde kvartal vilket mildrade nedgången. Omsättningen under 2020 uppgick till 38,8 miljarder kronor vilket är 5,2 procent mindre än 2019.

 

Detta konstateras i IRM:s rapporter där man alltså noterar att den digitala marknadsföringen återhämtade sig snabbt under förra årets sista sex månader och nu spår man en full återhämtning för annonsinvesteringarna under 2021.

 

 

Annonsera effektivt hos ATA Gruppen och nå dina kunder - Banner alternativ;

 

 

 

Alla priser angiva i svenska kronor exklusive moms och löper 2 månader. Bokning sker normalt per helår om ej annat är överenskommet.

 

Under Företagsfakta utan logotype  13.500

 

Under Företagsfakta med logotype 14.900

 

Banner Frontsida 250 x 200  -  19.800

 

Banner frontsida 250 x 350 - 22.500

 

Banner Frontsida 250 x 400  -  23.500

ata.jpg
ata logo 2.jpg
bottom of page