top of page

Arbetsförmedling  |  Grund- och Förskola  |  Gymnasium  |  Komvux  |  Personalutbildning  |  Språkutbildning  |  Studieförbund - Folkhögskolor  |  Trafikutbildning  |  Universitet - Högskolor - Forskning 

Tillbaka till startsidan

Arbetsförmedling

ARBETSFÖRMEDLINGEN ARVIDSJAUR

Box 93, 971 28 Arvidsjaur

Besök: Västra Skolgatan 22

Telefon: 0771-60 00 00

Internet: www.arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN KRISTIANSTAD

Box 243, 291 23 Kristianstad

Besök: Östra Boulevarden 62 A

Telefon: 0771-60 00 00

Internet: www.arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN VÄXJÖ

Box 199, 351 04 Växjö

Besök: Kronobergsgatan 18

Telefon: 0771-60 00 00

Internet: www.arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN LULEÅ

Box 923, 971 28 Luleå

Besök: Magasingatan 9

Telefon: 0771-60 00 00

Internet: www.arbetsformedlingen.se

Grund- och förskola

PROLYMPIA JÖNKÖPING

Huskvarnavägen 40, 554 54 Jönköping

Telefon: 036-299 37 50

E-post: jonkoping@prolympia.se

Internet: www.prolympia.se/jonkoping

-Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå. Med skolor på flera orter i landet arbetar vi målinriktat med kunskap, trygghet, idrott och hälsa i fokus

ROBERTSFORS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

Storgatan 13, 915 81 Robertsfors

Telefon: 0934-140 00 Kommunväxel

E-post: kommun@robertsfors.se

Internet: www.robertsfors.se

-Under barn och utbildning ligger kommunens förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem), skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, komvux, uppdragsutbildning samt biblioteksverksamhet

ÖREBRO KOMMUN FÖRVALTNINGEN

FÖRSKOLA OCH SKOLA

Box 30000, 701 35 Örebro

Besök: Ringgatan 32

Telefon: 019-21 10 00 Växel

E-post: servicecenter@orebro.se

Internet: www.orebro.se

-Kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola i Örebro kommun

VARBERGS KOMMUN FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN

432 80 Varberg

Besök: Norrgatan 25

Telefon: 0340-880 00

E-post: fgn@varberg.se

Internet: www.varberg.se

-Verksamheten rymmer förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola och grundsärskola

KALMARSUNDSSKOLAN

Norrlidstorget 1, 393 58 Kalmar

Telefon: 0480-45 31 00

E-post: kommun@kalmar.se

Internet: www.kalmar.se

-Kalmarsundsskolans ledord är kunskap, omtanke och mångfald

FÖRSKOLAN PILEN

Pilgatan 2, 112 23 Stockholm

Jesper: 073-626 67 57

Maria: 070-080 81 00

E-post: anna.rozenkrants@stockholm.se

Internet: www.forskolanpilen.se

-Vår förskola bedrivs i privat regi och ligger i Landstingsparken på Kungsholmen. Våra lokaler är rymliga och vår gård är ovanligt stor och grönskande för att vara belägen mitt i Stockholm

Gymnasium - Yrkeshögskolor

FENIX KULTUR OCH KUNSKAPSCENTRUM

Box 180, 567 24 Vaggeryd

Besök: Verner Malmstens väg 1

Telefon: 0393-67 87 13 Reception

E-post: fenix@vaggeryd.se

Internet: www.vaggeryd.se/fenix

-Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryd kommuns utbildningscentrum med gymnasium, vuxenutbildning, yrkesutbildningar, lärvux och svenska för invandrare. Här finns också bibliotek och kulturskolan

STOCKHOLMS ESTETISKA GYMNASIUM

Trekantsvägen 3, 117 43 Stockholm

Telefon: 08-709 22 70 Reception

E-post: info@estetiska.se

Internet: www.estetiska.se

-Högskoleförberedande estetiskt program med inriktningarna dans, musik och teater

RÖNNINGE GYMNASIUM

Salems Kommun, 144 80 Salem

Besök: Sandbäcksvägen 10

Telefon: 08-532 595 03 Reception

                08-532 598 00 Kommunväxel

E-post: gymnasiet@salem.se

Internet: www.ronningegymnasium.se

-HBF Barn och Fritid, BA Bygg och Anläggning, EK Ekonomi, EK Juridik, NA Naturvetenskap, SA Beteendevetenskap, SA Samhällsvetenskap och TE Informations- och Medieteknik

YRKESHÖGSKOLAN MITT

Lasarettsvägen 19, 856 43 Sundsvall

Telefon: 060-19 47 20

Internet: www.sundsvall.se

-Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning som kombinerar teori med praktik i nära samarbete med arbetslivet och utformas efter arbetsmarknadens behov

GRILLSKA STOCKHOLM

Årstaängsvägen 33, 117 43 Stockholm

Besök: Årstaängsvägen 31 B

Telefon: 08-58 88 89 50

E-post: liljeholmen@grillska.se

Internet: www.grillska.se

- Skolan har ca 700 elever fördelade på sex nationella program, lärlingsutbildningar, introduktionsprogram, individuella program och gymnasiesärskola

BÄCKADALSGYMNASIET

Box 3132, 550 03 Jönköping

Besök: Åsenvägen 11

Telefon: 036-10 50 00 Kontaktcenter

E-post: backadalsgymnasiet@jonkoping.se

Internet: www.backadal.se

-Bäckadalsgymnasiet är en yrkes- och studieförberedande gymnasieskola

KOMVUX OLOFSTRÖM

Box 302, 293 24 Olofström

Besök: Vällaregatan 30

Telefon: 054-930 00 Kommunväxel

                054-935 12 Expedition

E-post: komvux@olofstrom.se

Internet: www.olofstrom.se

-Inom den kommunala vuxenutbildningen i Olofström (Komvux) kan du komplettera tidigare studier med kurser på grundläggandde och gymnasial nivå, eller söka till en vuxenutbildning. Här finns också utbildning i svenska för invandrare (SFI)

NACKA GYMNASIUM

Griffelvägen 17, 131 56 Nacka

Telefon: 08-718 81 00

Telefax: 08-718 81 81

E-post: nacka.gymnasium@nacka.se

Internet: www.nacka.se

-Vi erbjuder en bredd som få andra skolor kan matcha

EKSJÖ GYMNASIUM

Läroverksgatan 8, 575 80 Eksjö

Telefon: 0381-363 30

E-post: eksjo.gyinfo@eksjo.se

Internet: www.eksjo.se

-Vi erbjuder en bredd som få andra skolor kan matcha

LYSEKILS KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil

Telefon: 0523-61 30 00  Växel

E-post: kontaktcenter@lysekil.se

Internet: www.lysekil.se

-Utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, musikskola, gymnasieskola, och särskola. Ansvaret omfattar även skolhälsovård, elevvård, modersmålsundervisning och insatser för elever i behov av särskilt stöd. Förutom utbildning ingår också verksamheterna kultur och fritid inom utbildningsförvaltningens ansvarsområde vilket innefattar bibliotek, fritidsgårdar, hallar och idrottsanläggningar

VÄRMDÖ TEKNISKA GYMNASIUM

Edla Sofias gata 15, 134 50 Gustavsberg

Telefon: 08-400 289 80 Expedition

E-post: info@vtg.nu

Internet: www.vtg.nu

-Våra program: VVS, Teknik, Fordon, Bygg- och anläggning, El- och energiprogrammet. Profiler: Fotboll, Hockey

HÖGBERGSSKOLAN

815 80 Tierp

Besök: Palmgatan 11-13

Telefon: 0293-21 83 64

E-post: hogbergsskolan@tierp.se

Internet: www.tierp.se/hogbergsskolan

-Förutom de tio nationella programmen erbjuder vi ett introduktionsprogram samt spännande profiler och inriktningar

SÖDERSLÄTTSGYMNASIET

Enhet S:t Nicolai

S:t Nicolai plan 1, 231 43 Trelleborg

Enhet Bastionen

Bruksgatan 13, 231 64 Trelleborg

Telefon: 0410-73 36 01 Expedition

-Söderslättsgymnasiet erbjuder utbildning av hög kvalitet där målet är att förbereda dig som elev på bästa sätt inför kommande yrkesliv och fortsatta studier

SNITZ GYMNASIUM

Hagagatan 25 A, 113 47  Stockholm

Telefon: 0768-85 21 68

E-post: info@snitz.se

Internet: www.snitz.se

-På Snitz erbjuder vi eleverna tre olika nationella program: El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik, estetiska programmet med inriktning estetik och media samt estetiska programmet med inriktning bild och form

GULLMARSGYMNASIET

Rinkenäsgatan 2, 453 80 Lysekil

Telefon: 0523-61 35 00 Reception

E-post: registrator@lysekil.se

Internet: www.lysekil.se

-Gullmarsgymnasiet erbjuder yrkesprogram, högskoleförberedande program samt introduktionsprogram

SKÖVDE GYMNASIUM

Kavelbro

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Telefon expedition: 0500-49 75 00,

Västerhöjd

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

Telefon expedition: 0500-49 38 00

E-post: kavelbro@skovde.se

                vasterhojd@skovde.se

Internet: www.gymnasiumskovde.se

-Inom Gymnasium Skövde hittar du ett brett utbud av högskoleförberedande- och yrkesprogram samt introduktionsprogram

UTBILDNINGSCENTRUM ÖRKELLJUNGA

286 80 Örkelljunga

Besök: Kungsgatan 7

Telefon: 0435-552 10 Expedition

E-post: utbildningscentrum@orkelljunga.se

Internet: www.orkelljunga.se

 

-Örkelljunga utbildningscentrum är en skolanläggning i centrala Örkelljunga. Skolan består av fyra delar som är gymnasieskola, komvux, särvux och sfi. Gymnasieskolan erbjuder åtta program och fem profiler. Programmen är naturvetenskapliga programmet, teknikprogrammet, samhällsvetenskapliga programmet, industriprogrammet, omvårdnadsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, naturbruksprogrammet(hund), individuella programmet

VALLENTUNA GYMNASIUM

Box 153, 186 23 Vallentuna

Besök: Gymnasievägen 4, 186 36 Vallentuna

Telefon: 08-587 857 01

E-post: gymnasiet@vallentuna.se

Internet: www.vallentuna.se

-Vill du få bästa möjliga förutsättningar för att möta livet efter gymnasiet - oavsett om du kommer gå vidare till jobb eller studier? På Vallentuna gymnasium jobbar vi tvärvetenskapligt och ämnesintegrerat för att göra omvärlden lättare att förstå

DANDERYDS GYMNASIUM

Rinkebyvägen 4, 182 36 Danderyd

Telefon: 08-568 913 01

E-post: dagy.info@danderyd.se

Internet: www.danderyd.se 

-Danderyds gymnasium har förberett ungdomar för framtiden i 40 år. På Danderyds gymnasium får du verktyg att själv kunna forma framtiden

SOLBERGAGYMNASIET

671 81 Arvika

Besök: Skolgatan 26-28, Arvika

Telefon: 0570-819 74

E-post: fornamn.efternamn@arvika.se

Internet: www.arvika.se

-På Solbergagymnasiet är vi angelägna om att ge en god grund med hög kvalitet för fortsatta studier. På Solbergagymnasiet får du som elev goda förutsättningar till att forma din framtid – precis som du vill

PÅHLMANS GYMNASIUM

Box 19193, 104 32 Stockholm

Besök: Hagagatan 23 A, Plan 3

E-post: info@pahlmansgymnasium.se

Internet: www.pahlmansgymnasium.se

Telefon: 010-157 63 48

-På Påhlmans Gymnasium vid Odenplan i centrala Stockholm kan du läsa våra olika gymnasieprogram som ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi eller juridik eller samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap eller beteendevetenskap

HVITFELDTSKA GYMNASIET

Rektorsgatan 2
411 33 Göteborg

Telefon: 031-365 00 00 ( Göteborgs Stads kontaktcenter )

E-post: info.hvitfeldtska@educ.goteborg.se

Internet: www.goteborg.se

-Vi är en kunskapsinriktad skola med stort internationellt perspektiv. Här finns ett brett urval av utbildningar med stora möjligheter till avancerade kurser inom exempelvis musik och matematik. Med Göteborgs bredaste utbud av stipendium och internationella utmärkelser kan vi med lätthet säga att grunden för en lovande framtid börjar här

Komvux

ROBERTSFORS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

Storgatan 13

915 81 Robertsfors

Telefon: 0934-140 00 Kommunväxel

E-post: kommun@robertsfors.se

Internet: www.robertsfors.se

-Under barn och utbildning ligger kommunens förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem), skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, komvux, uppdragsutbildning samt biblioteksverksamhet

KOMVUX OLOFSTRÖM

Box 302, 293 24 Olofström

Besök: Vällaregatan 30

Telefon: 054-930 00 Kommunväxel

                054-935 12 Expedition

E-post: komvux@olofstrom.se

Internet: www.olofstrom.se

-Inom den kommunala vuxenutbildningen i Olofström (Komvux) kan du komplettera tidigare studier med kurser på grundläggandde och gymnasial nivå, eller söka till en vuxenutbildning. Här finns också utbildning i svenska för invandrare (SFI)

HÖGSKOLECENTRUM ARBOGA

Box 6, 732 22 Arboga

Besök: Gunnarsrovägen 2

Telefon: 0589-874 76 Reception

E-post: arboga.kommun@arboga.se

Internet: www.arboga.se

-Arboga Högskolecentrum är en kommunal vuxenutbildning som bedriver olika former av utbildningar

KOMVUX LUND

Glimmervägen 12

224 78 Lund

Telefon: 046-35 71 00

E-post: komvux@lund.se

Internet: www.lund.se

-Komvux erbjuder kvalitet och utveckling i en mångkulturell miljö

CAMPUS MARK VUXENUTBILDNING

511 80 Kinna

Besök: Kunskapens Hus, Varbergsvägen 6, Skene

Telefon: 0320-21 70 00 Kommunväxel

E-post: vagledningscentrum@mark.se

Internet: www.mark.se/vuxenutbildning

-Vi erbjuder ett brett utbud av kurser på grundläggande- och gymnasienivå, yrkesutbildning, svenska för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna

KOMVUX GÄVLE

Box 356, 801 05 Gävle

Besök: Nedre Åkergatan 67 A

Telefon: 026-17 93 00

Internet: www.gavle.se

-Förutom utbildningarna på våra fyra skolor erbjuder vi även många distanskurser

VUXENUTBILDNINGEN KALIX

952 33 Kalix

Besök: Köpmannagatan 25

Telefon: 0923-650 00 Kommunväxel

E-post: vuxsyv@kalix.se

Internet: www.kalix.se/Utbildning/Vuxenutbildning/

-Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, gymnasial yrkesutbildning för vuxna, SFI - svenska för invandrare

KOMVUX LUND

Glimmervägen 12

224 78 Lund

Telefon: 046-35 71 00

E-post: komvux@lund.se

Internet: www.lund.se

-Komvux erbjuder kvalitet och utveckling i en mångkulturell miljö

Personalutbildning

FOLKUNIVERSITETET I UMEÅ

Nygatan 43

903 30 Umeå

Telefon: 090-71 14 00

E-post: umea@folkuniversitetet.se

Internet: www.folkuniversitetet.se

-Folkuniversitetet i Umeå är en mötesplats för kunskap och skapande och här kan du utvecklas tillsammans med andra, oavsett om du vill gå en kurs eller utbildning, starta en studiecirkel, läsa en yrkeshögskoleutbildning eller byta riktning i karriären

Språkutbildning

FENIX KULTUR OCH KUNSKAPSCENTRUM

Box 180, 567 24 Vaggeryd

Besök: Verner Malmstens väg 1

Telefon: 0393-67 87 13 Reception

E-post: fenix@vaggeryd.se

Internet: www.vaggeryd.se/fenix

-Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryd kommuns utbildningscentrum med gymnasium, vuxenutbildning, yrkesutbildningar, lärvux och svenska för invandrare. Här finns också bibliotek och kulturskolan

KOMVUX OLOFSTRÖM

Box 302, 293 24 Olofström

Besök: Vällaregatan 30

Telefon: 054-930 00 Kommunväxel

                054-935 12 Expedition

E-post: komvux@olofstrom.se

Internet: www.olofstrom.se

-Inom den kommunala vuxenutbildningen i Olofström (Komvux) kan du komplettera tidigare studier med kurser på grundläggandde och gymnasial nivå, eller söka till en vuxenutbildning. Här finns också utbildning i svenska för invandrare (SFI)

GRIMSLÖVS FOLKHÖGSKOLA

Huvudbyggnad

342 55 Grimslöv

Telefon: 0470-76 37 00

E-post: fh-grimslov@kronoberg.se

Internet: www.grimslovsfolkhogskola.se

-Du står inför en mycket speciell resa. En upplevelse som du kommer att bära med dig för resten av livet. Framför dig väntar så mycket mer än en utbildning. På Grimslövs folkhögskola får du möjlighet att lära och växa tillsammans med andra. Du får erfarenheter, insikter och vänner för livet

Studieförbund - Folkhögskolor

VARA FOLKHÖGSKOLA

Box 163, 534 23 Vara

Besök: Torggatan 41

Filial i Mariestad

Vara Folkhögskola i Mariestad

Blombackagatan 16, 542 33 Mariestad

Telefon: 0512-579 70

E-post: vara.folkhogskola@vgregion.se

Internet: www.vara.fhsk.se

-Vara folkhögskola är en politisk och religiöst obunden internatfolkhögskola för vuxna i Vara i Västra Götalands län

FORNBY FOLKHÖGSKOLA

Box 5016, 781 05 Borlänge

Besök: Fornbyvägen

Telefon: 0243-23 95 50

E-post: info@fornby.se

Internet: www.regiondalarna.se/fornby/

-Fornby folkhögskola är en av Sveriges äldsta folkhögskolor och grundades redan 1877 av Kopparbergs läns landsting, numera Region Dalarna, som fortfarande är huvudman

Trafikutbildning

SILVERDAL TRAFIKSKOLA

Krögers Promenad 3, 191 37 Sollentuna

Telefon: 08-122 080 58

E-post: info@silverdaltrafikskola.se

Internet: www.silverdaltrafikskola.se

-Silverdal Trafikskola med specialkompetens NPF

ÖRESUNDS TRAFIKSKOLA MALMÖ

Amiralsgatan 4, 211 55 Malmö
Tel: 040 - 31 31 00
E-post: info@oresundstrafikskola.se

Internet: www,oresundstrafikskola.se

ÖRESUNDS TRAFIKSKOLA ESLÖV

Storgatan 26, 241 30 Eslöv

Tel: 0413 - 57 32 33
E-post: eslov@oresundstrafikskola.se

-Öresunds Trafikskola grundades i Malmö år 2010 med målet att utbilda kompetenta och säkra förare. Med stor kunskap och erfarenhet är vi i dag ett ständigt växande företag. År 2012 utökade vi vår verksamhet genom att öppna ett till kontor i Eslöv och där vi även erbjuder utbildning i AM-körkort

DIN TRAFIKSKOLA KGA

Värmlandsvägen 7, 691 32 Karlskoga

Telefon: 0586-558 00

-Hög godkännandeprocent vid prov samt kostnadseffektiv utbildning

 

Universitet - Högskolor - Forskning

INSTITUTIONEN FÖR KEMI OCH KEMITEKNIK

Chalmers Tekniska Högskola, 412 96 Göteborg

Besök: Kemigången 4

Telefon: 031-772 10 00 Växel

Internet: www.chalmers.se

-Institutionen för kemi och kemiteknik är indelad i fyra avdelningar,  som arbetar med forskning och undervisning

PITEÅ SCIENCE PARK

Kunskapsallén 14, 941 63 Piteå

Telefon: 070-212 21 00

E-post: info@piteasciencepark.se

Internet: www.piteasciencepark.se

-På Piteå Science Park möts forskning, innovation och företagande. Som mötesplats och innovationspartner hjälper vi företag, kulturaktörer, studenter och forskare som vill växa. Gärna tillsammans med andra. Vi brinner lite extra för kreativa och kulturella näringar, cleantech och högteknologiska material

BORÅS YRKESHÖGSKOLA

501 80 Borås

Besök: Skaraborgsvägen 3 A 

              Bryggaregatan 12

Telefon: 0768-88 58 16

Internet: www.boras.se

-Borås Yrkeshögskola erbjuder flera utbildningar inom vård, pedagogik och teknik, textil och e-handel

Utbildningsförvaltning - Campus

VAXHOLMS KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

185 83 Vaxholm

Besök: Kommunhuset, Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00 Växel

E-post: kansliet@vaxholm.se

Internet: www.vaxholm.se

-Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem/klubb och fritidsgård

LYSEKILS KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kungsgatan 44453 80 Lysekil

Telefon: 0523-61 30 00  Växel

E-post: kontaktcenter@lysekil.se

Internet: www.lysekil.se

-Utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, musikskola, gymnasieskola, och särskola. Ansvaret omfattar även skolhälsovård, elevvård, modersmålsundervisning och insatser för elever i behov av särskilt stöd. Förutom utbildning ingår också verksamheterna kultur och fritid inom utbildningsförvaltningens ansvarsområde vilket innefattar bibliotek, fritidsgårdar, hallar och idrottsanläggningar

BODENS KOMMUN FÖR- OCH GRUNDSKOLA

961 86 Boden

Besök: Kyrkgatan 24

Telefon: 0920-620 00 Medborgarservice

E-post: kommunen@boden.se

Internet: www.boden.se

LOMMA KOMMUN FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST; KULTUR OCH FRITID

234 81 Lomma

Besök: Hamngatan 3

Telefon: 040-641 10 00 Växel

E-post: info@lomma.se

Internet: www.lomma.se

-Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

UTBILDNINGSCENTRUM ÖRKELLJUNGA

286 80 Örkelljunga

Besök: Kungsgatan 7

Telefon: 0435-552 10 Expedition

E-post: utbildningscentrum@orkelljunga.se

Internet: www.orkelljunga.se

 

-Örkelljunga utbildningscentrum är en skolanläggning i centrala Örkelljunga. Skolan består av fyra delar som är gymnasieskola, komvux, särvux och sfi. Gymnasieskolan erbjuder åtta program och fem profiler. Programmen är naturvetenskapliga programmet, teknikprogrammet, samhällsvetenskapliga programmet, industriprogrammet, omvårdnadsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, naturbruksprogrammet(hund), individuella programmet

ÄLVSBYNS KOMMUN FÖRSKOLA OCH UTBILDNING

942 85 Älvsbyn

Besök: Kommunhuset, Storgatan 27

Telefon: 0929-170 00  Växel

E-post: kommunen@alvsbyn.se

Internet: www.alvsbyn.se/forskola-och-utbildning/

-Utbildningsverksamheten i Älvsbyn omfattar förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium, elevhälsa och vuxenutbildningen

EECS KTH CAMPUS

Electrum 229, 164 40 Kista

Besök Kistagången 16

Telefon: 08-790 60 00  Växel

Internet: www.intra.kth.se

-Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) är en av fem skolor vid KTH. Vi forskar och utbildar inom ämnena elektroteknik, datavetenskap, intelligenta system och människocentrerad teknik

SALA KOMMUN SKOLKONTORET

Box 304, 733 25 Sala

Besöksadress: Stora torget 1

Telefon: 0224-74 70 00 Växel

E-post: skolkontoret@sala.se

Internet: www.sala.se

 

-På Skolnämndens uppdrag och delegation ansvarar vi för kommunens hela utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Från att tidigare varit en egen förvaltning ingår skolorganisationen från och med årsskiftet 2014/2015 som en verksamhet under kommunstyrelsens förvaltning

bottom of page