Avfall - Vatten - Fjärrvärme  |  Bibliotek  |  Brand- och Räddningstjänster  |  Förbund  | Försvar | Kommuner - Myndigheter - Näringsliv  |  Kommunal Förvaltning - Kommunala bolag  |  Kyrkor - Samfund  |  Post - Bud  |  Social omsorg  |  Vård - Sjukhus - Hälsa

Tillbaka till startsidan

logotype.png

Vatten och Fjärrvärme

386 80 Mörbylånga

Besök: Trollhättevägen 4

Telefon: 0485-470 00 Växel

-Vatten & fjärrvärme

vakin.png

Vakin Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

901 84 Umeå

Besök: Övägen 37

Telefon: 090-16 19 00

-Vakin förser medborgarna i Umeå och Vindelns kommuner med dricksvatten, hanterar hushållens avfallsprodukter och arbetar för en långsiktig och hållbar livsmiljö

hudiksvall.png

Hudiksvalls Bibliotek

Rådhusgatan 2

824 30 Hudiksvall

Telefon: 0650-196 50

-Här finns sittplatser för både stora och små, möjlighet att använda dator

ö vik.jpg

Arkenbiblioteket

Lasarettgatan 5

891 33 Örnsköldsvik

Telefon: 0660-880 21

-Du kan själv sköta många biblioteksärenden via Internet 24 dygnet runt

vännäs.png

Räddningstjänsten Vännäs Kommun

Norrlandsgatan 2, 911 33 Vännäs

Besök: Brandstationen, Norrlandsgatan 2

Telefon: 0934-140 00 Kommunväxel

rsnv_logo_400.png

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Tistelgatan 6

253 75 Helsingborg

Telefon: 010-219 00 00

kalmarsund 2.jpg

Kalmarsunds Gymnasieförbund

Box 865, 391 28 Kalmar

Besök: Stagneliusgatan 14 B

151 34 Södertälje

Telefon: 0480-45 15 00 Växel

-Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startades den 1 juli 1995. Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås

vald.logga_.png

Valdemarsviks Kommun Sektor Samhällsbyggnad och Kultur

615 80 Valdemarsvik

Besök: Storgatan 37

Telefon: 0123-191 00 Växel

älvsbyn.jpg

Älvsbyns Kommun Samhällsbyggnadskontoret

Storgatan 27

942 85 Älvsbyn

Telefon: 0929-170 00 Växel

-Under samhällsbyggnadskontoret finns: Plan- och bygg, Näringsliv, Tillsyn och Administration

lidköping.jpg

Lidköpings Kommun Teknisk Service

531 88 Lidköping

Besök: Skaragatan 8

Telefon: 0510-77 00 00

-Förvaltningen ansvarar för delar av kommunens infrastruktur. Den består av fyra enheter - Lidköpings Bredband, Lidköpings Elnät, Renhållningen samt Vatten-Avlopp

östersund.jpg

Östersunds Kommun Kultur- och Fritidsförvaltningen

831 82 Östersund

Besök: Rådhusgatan 25-27

Telefon: 063-14 30 00 Kundcenter

-Ansvarar för verksamheterna bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, friluftsliv, allmänkultur

orebro.png

Örebro Kommun Förvaltningen Förskola och Skola

Box 30000, 701 35 Örebro

Besök: Ringgatan 32

Telefon: 019-21 10 00 Växel

-Kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola i Örebro kommun

loggabjuv.jpg

Bjuvs Kommun Tekniska Förvaltningen

Box 501, 267 25 Bjuv

Besök: Verkstadsgatan 1

Telefon: 0534-190 00 Växel

-Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och skötsel av kommunala gator och fastigheter

savsjologo.png

Sävsjö Kommun Barn och Utbildningsförvaltningen

576 80 Sävsjö

Besök: Djurgårdsgatan 1

Telefon: 0382-152 00 Växel

-Kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola i Örebro kommun

focc88rsvarsmakten.png

Försvarsmakten Region Syd

Regionala staben syd, Revingehed

247 82 Södra Sandby

Telefon: 046-36 80 00

-Syd omfattar Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Östergötland

focc88rsvarsmakten.png

Försvarsmakten Region Nord

Box 9101

961 19 Boden

Telefon: 0921-34 80 00

-Nord omfattar Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

tillväxtanalys front.jpg

Tillväxtanalys

Studentplan 3, 831 40 Östersund

Box 574, 101 31 Stockholm, Torsgatan 11, 4 tr

Telefon: 010-447 44 00

-Tillväxtanalys studerar politikens effekter för näringslivets utveckling. Vårt uppdrag är att utveckla kunskap för tillväxtpolitiken. Det betyder att vi analyserar, utvärderar och redovisar effekter av statens insatser

logonykoping.png

Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund, NOVF

Stora Torget 2, 611 32 Nyköping

Besök: Högåsens Vattenverk Larslund

Telefon: 0155-590 83

-Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, NOVF, år ett kommunalförbund som levererar vatten för Högåsens vattenverk till Nyköpings och Oxelösunds kommuner

sametinget.jpg

Sametinget

Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA

Besök: Adolf Hedinsvägen 58

Telefon: 0980-780 30

-Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige

 

Håbo Kommun

Centrumleden 1

746 80 Bålsta

Telefon: 0171-525 00

-Kommunledningsförvaltningen

håbo logo.jpg
klippan.png

Klippans Kommun Tekniska Förvaltningen

Trädgårdsgatan 12

264 80 Klippan

Telefon: 0435-280 00 Kundtjänst

-Tekniska förvaltningens uppdrag är organiserat på fem avdelningar: Fastighetsavdelningen, Gatu- och parkavdelningen, Serviceavdelningen, VA-avdelningen samt Administrativa avdelningen och övriga verksamheter

kalmar.png

Kalmar kommun Socialförvaltningen

Box 834, 391 28 Kalmar

Besök: Nygatan 36

Telefon: 0480-45 00 00

-Socialförvaltningen arbetar med barn,  ungdomar och deras familjer samt vuxna. Till oss kan du vända dig för att få stöd och hjälp

varalogotype.jpg

Vara Kommun Bildningsförvaltningen

534 81 Vara

Besök: Stora Torget 8

Telefon: 0512-310 00 Växel

-Bildningsförvaltningen är stabsfunktion för skolor, förskolor, kultur och fritid

logo mönsterås.png

Mönsterås Kommun Tekniska Förvaltningen

Box 54, 383 22 Mönsterås

Besök: Kvarngatan 2

Telefon: 0499-170 00 Växel

-Tekniska förvaltningen svarar för en del av kommunstyrelsens ansvarsområden, genom exempelvis vatten och avlopp, renhållning, trafik och fysisk samhällsplanering. Verksamheten ansvarar också för städning, måltidsservice och drift och underhåll av kommunens fastigheter

perstorp.jpg

Perstorps Kommun teknik- och Serviceförvaltningen

284 85 Perstorp

Besök: Hantverkaregatan 9 D

Telefon: 0435-930 00 Växel

-Förvaltningen hanterar ärenden bland annat gällande gata, park, kost, städ samt verksamhet och fastighet

kinda.png

Kinda Kommun Bildningsförvaltningen

Box 1, 590 40 Kisa

Besök: Stora Torget 5

Telefon: 0494-190 00 Växel

-Förvaltningen verkställer nämndens beslut och driver verksamheten inom verksamhetsområdet, till exempel förskolor och skolor

rättvik logo.jpg

Rättviks Kommun Socialförvaltningen

795 80 Rättvik

Besök: Golfvägen 1 A

Telefon: 0248-702 20

hultsfred logo.jpg

Hultsfreds Kommun Socialförvaltningen

Box 500, 577 26 Hultsfred

Besök: Stora Torget 5

Telefon: 0495-24 00 00 Växel

-Äldreomsorg (ÄO), omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF) och daglig verksamhet. Kommunal psykiatri, kommunal hälso- sjukvård- och rehabilitering (HSR), individ- och familjeomsorg (IFO)

robertsfors front.jpg

Robertsfors Kommun Barn och Utbildning

Storgatan 13

915 81 Robertsfors

Telefon: 0934-140 00 Kommunväxel

-Under barn och utbildning ligger kommunens förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem), skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, komvux, uppdragsutbildning samt biblioteksverksamhet

högsby logo.jpg

Högsby Kommun Vård och Omsorg

579 80 Högsby

Besök: Kyrkogatan 8

Telefon: 0491-290 00 Växel

-Ansvarar för äldreomsorg, kommunal sjukvård, LSS-verksamhet och individ- och familjeomsorg

skinnskatte.jpg

Skinnskattebergs Kommun Sektor Vård och Omsorg

Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Besök: Kommunhuset, Kyrkvägen 7

Telefon: 0222-51 55 00

storfors logotype.jpg

Storfors Kommun Vård och Omsorg

Box 1001, 688 29 Storfors

Besök: Djupadalsgatan 20

Telefon: 0550-651 00 Växel

LoggaSvartTrans.png

Malung-Sälens Kommun

Barn- och Utbildningsförvaltningen

Box 14, 782 21 Malung-Sälen

Besök: Kommunhuset, Lisagatan 34

Telefon: 0280-181 00 Växel

-Barn- och utbildningsförvaltningens ansvarsområden omfattar förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasium, elevhälsa, vuxenutbildning och SFI, integration, måltidsverksamhet, skolskjutsar och skolbibliotek

hällefors logo.jpg

Hällefors Kommun Socialförvaltningen

712 83 Hällefors

Besök: Kyllervägen 37

Telefon: 0591-641 00 Växel

-Individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och familjeomsorg

logo.jpg

Kils Kommun

Sektor Samhälle och Service

Box 88, 665 23 Kil

Besök: Östra Torggatan 2 D

Telefon: 0554-191 00

-Sektor samhälle och service innehåller verksamheterna fysisk och teknisk planering, näringsliv och turism, kost, fritid och kultur, kollektivtrafik, vatten och avlopp, gator och vägar, parker och fastigheter

ludvika_logo.png

Ludvika Kommun, Social- och utbildningsförvaltningen

771 51 Ludvika

Besök: Östra Storgatan 29

Telefon: 0240-860 00 Växel

-I social- och utbildningsförvaltningen ingår social välfärd, förskola, grundskola och särskola

strangnas.png

Strängnäs Kommun Socialkontoret

645 80 Strängnäs

Besök: Nygatan 10

Telefon: 0152-291 00 Växel

-Socialkontoret erbjuder hjälp och stöd till familjer, barn och ungdomar som behöver det

region örebro front.jpg

Region Örebro län Kultur och Ideell sektor

Box 1613, 701 16 Örebro

Besök: Eklundavägen 1

Telefon: 019-601 10 00 Växel

-Region Örebro län, länets kulturaktörer, kommuner och folkbildningen arbetar tillsammans för att du ska ha tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud. Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter till kulturupplevelser och till att skapa kultur

munktell.jpg

Munktell Science Park

632 20 Eskilstuna

Besök: Portgatan 3

Telefon: 016-550 00 00 Växel

-Munktell Science Park erbjuder inspirerande lokaler och kontorsytor. Välkommen att kontakta oss för förfrågningar

skurups elverk front.jpg

Skurups Elverk

274 80 Skurup

Besök: Mårtensgatan 3

Telefon: 0411-53 62 00

-Skurups Elverk är det lokala och hållbara energibolaget som ägs av Skurups kommun

arvidsjaur-k.png

Arvidsjaurs Kommun Socialförvaltningen

933 81 Arvidsjaur

Besök: Östra Skolgatan 23

Telefon: 0960-155 00

svenska kyrkan front.jpg

Svenska Kyrkan Kävlinge Församling

Västergatan 7

244 30 Kävlinge

Telefon: 046-73 99 00

svenska kyrkan front.jpg

Svenska Kyrkan Lundby Församling

Hisingsgatan 26

417 02 Göteborg

Telefon: 031-731 68 00

svenska kyrkan front.jpg

Svenska Kyrkan Bro Församling

Prästvägen 6

197 30 Bro

Telefon: 0584-808 80

svenska kyrkan front.jpg

Svenska Kyrkan Örebro Pastorat

Storgatan 27

703 63 Örebro

Telefon: 019-15 45 00

bud.jpg

Budakuten

Bjurögatan 48

211 24 Malmö

Telefon: 040-290 300

-Vi har det som krävs!

abt.png

Alnö Bud & Transport

Lagergatan 4

856 33 Sundsvall

Telefon: 060-17 19 00

-Vi har det som krävs!

rättvik logo.jpg

Rättviks Kommun Socialförvaltningen

795 80 Rättvik

Besök: Golfvägen 1 A

Telefon: 0248-702 20

hammarö 2.jpg

Hammarö Kommun Socialförvaltningen

Box 26, 663 21 Skoghall

Besök: Mörmovägen 8

Telefon: 054-51 50 00 Växel

-Socialförvaltningen ansvarar bland annat för äldre- och handikappomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri samt individ- och familjeomsorg

högsby logo.jpg

Högsby Kommun Vård och Omsorg

579 80 Högsby

Besök: Kyrkogatan 8

Telefon: 0491-290 00 Växel

-Ansvarar för äldreomsorg, kommunal sjukvård, LSS-verksamhet och individ- och familjeomsorg

skinnskatte.jpg

Skinnskattebergs Kommun Sektor Vård och Omsorg

Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Besök: Kommunhuset, Kyrkvägen 7

Telefon: 0222-51 55 00

storfors logotype.jpg

Storfors Kommun Vård och Omsorg

Box 1001, 688 29 Storfors

Besök: Djupadalsgatan 20

Telefon: 0550-651 00 Växel

region gävle front.jpg

Företagshälsa Region Gävleborg

801 87 Gävle

Besök: Skomakargatan 1

Telefon: 026-15 40 00

-Företagshälsa Region Gävleborg är en inbyggd företagshälsa och ägs gemensamt av Region Gävleborg och kommunerna i Gävle, Ockelbo, Sandviken, Hofors, Söderhamn, Hudiksvall, Bollnäs och Ovanåker

vgregion.png

Kungälvs Sjukhus Psykiatri

442 83 Kungälv

Besök: Lasarettgatan

Telefon: 0303-98 000

-Psykiatrin har som uppgift att ge invånare i Ale, Kungälv, Kärra-Rödbo, Stenungsund och Tjörn god psykiatrisk vård

skåne sjukhus front.jpg

Skånes Universitetssjukhus Thorax och Kärl

221 85 Lund

Besök: Getingevägen 4

Telefon: 046-17 10 00 Växel

-Vi utför kirurgiska ingrepp i hjärtat, lungorna och bröstkorgen. Vi är störst i Sverige på området, och arbetar dygnet runt med patienter från stora delar av landet

gällivare.jpg

Gällivare Kommun

Samhällsbyggnads- och Teknikförvaltningen

982 81 Gällivare

Besök: Tingshusgatan 8-10

Telefon: 0970-818 00

-Drift och underhåll av kommunala anläggningar såsom gator, parker, vatten- och avloppsanläggningar, avfall/återvinning samt fritids- och naturanläggningar. Verksamheten har även ansvar för lokalvård och kost