Avfall  |  Bibliotek  |  Brand- och Räddningstjänster  |  Förbund  | Försvar |  Kommuner - Myndigheter - Näringsliv  |  Kommunal Förvaltning - Kommunala bolag  |  Kyrkor - Samfund  |  Post - Bud  |  Social omsorg  |  Vård - Sjukhus - Hälsa

Tillbaka till startsidan

dala vatten front.jpg

Dala Vatten och Avfall AB

Box 234, 793 25 Leksand 

Besök: Tallskogsvägen 1

Telefon: 0247-44 100 Växel

-Dala Vatten och Avfall AB levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om avfall för säker hantering och återvinning. Vi arbetar för att vara en del av ett hållbart samhälle och att bidra till samhällsutveckling

vakin.png

Vakin Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

901 84 Umeå

Besök: Övägen 37

Telefon: 090-16 19 00

-Vakin förser medborgarna i Umeå och Vindelns kommuner med dricksvatten, hanterar hushållens avfallsprodukter och arbetar för en långsiktig och hållbar livsmiljö

hudiksvall.png

Hudiksvalls Bibliotek

Rådhusgatan 2

824 30 Hudiksvall

Telefon: 0650-196 50

-Här finns sittplatser för både stora och små, möjlighet att använda dator

ö vik.jpg

Arkenbiblioteket

Lasarettgatan 5

891 33 Örnsköldsvik

Telefon: 0660-880 21

-Du kan själv sköta många biblioteksärenden via Internet 24 dygnet runt

vännäs.png

Räddningstjänsten Vännäs Kommun

Norrlandsgatan 2, 911 33 Vännäs

Besök: Brandstationen, Norrlandsgatan 2

Telefon: 0934-140 00 Kommunväxel

rsnv_logo_400.png

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Tistelgatan 6

253 75 Helsingborg

Telefon: 010-219 00 00

samordningsförbundet.jpg

Samordningsförbundet i Södertälje

Ängsgatan 1 A, 1 tr

151 34 Södertälje

Telefon: 070-363 85 30

-Det övergripande målet med Samordningsförbundets verksamhet är att samhällets resurser används på ett smartare och mer effektivt sätt samt att individer i behov av samordnat stöd fångas upp

focc88rsvarsmakten.png

Försvarsmakten Region Syd

Regionala staben syd, Revingehed

247 82 Södra Sandby

Telefon: 046-36 80 00

-Syd omfattar Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Östergötland

focc88rsvarsmakten.png

Försvarsmakten Region Nord

Box 9101

961 19 Boden

Telefon: 0921-34 80 00

-Nord omfattar Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

tillväxtanalys front.jpg
strangnas.png

Strängnäs Kommun Socialkontoret

645 80 Strängnäs

Besök: Nygatan 10

Telefon: 0152-291 00 Växel

-Socialkontoret erbjuder hjälp och stöd till familjer, barn och ungdomar som behöver det

region örebro front.jpg

Region Örebro län Kultur och Ideell sektor

Box 1613, 701 16 Örebro

Besök: Eklundavägen 1

Telefon: 019-601 10 00 Växel

-Region Örebro län, länets kulturaktörer, kommuner och folkbildningen arbetar tillsammans för att du ska ha tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud. Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter till kulturupplevelser och till att skapa kultur

munktell.jpg

Munktell Science Park

632 20 Eskilstuna

Besök: Portgatan 3

Telefon: 016-550 00 00 Växel

-Munktell Science Park erbjuder inspirerande lokaler och kontorsytor. Välkommen att kontakta oss för förfrågningar

skurups elverk front.jpg

Skurups Elverk

274 80 Skurup

Besök: Mårtensgatan 3

Telefon: 0411-53 62 00

-Skurups Elverk är det lokala och hållbara energibolaget som ägs av Skurups kommun

arvidsjaur-k.png

Arvidsjaurs Kommun Socialförvaltningen

933 81 Arvidsjaur

Besök: Östra Skolgatan 23

Telefon: 0960-155 00

svenska kyrkan front.jpg

Svenska Kyrkan Kävlinge Församling

Västergatan 7

244 30 Kävlinge

Telefon: 046-73 99 00

svenska kyrkan front.jpg

Svenska Kyrkan Lundby Församling

Hisingsgatan 26

417 02 Göteborg

Telefon: 031-731 68 00

svenska kyrkan front.jpg

Svenska Kyrkan Bro Församling

Prästvägen 6

197 30 Bro

Telefon: 0584-808 80

svenska kyrkan front.jpg

Svenska Kyrkan Örebro Pastorat

Storgatan 27

703 63 Örebro

Telefon: 019-15 45 00

bud.jpg

Budakuten

Bjurögatan 48

211 24 Malmö

Telefon: 040-290 300

-Vi har det som krävs!

abt.png

Alnö Bud & Transport

Lagergatan 4

856 33 Sundsvall

Telefon: 060-17 19 00

-Vi har det som krävs!

Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund, NOVF

Stora Torget 2, 611 32 Nyköping

Besök: Högåsens Vattenverk Larslund

Telefon: 0155-590 83

-Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, NOVF, år ett kommunalförbund som levererar vatten för Högåsens vattenverk till Nyköpings och Oxelösunds kommuner

skanenordostlogo.jpg

Samordningsförbundet Skåne Nordost

Spannmålsgatan 7

291 32 Kristianstad

Telefon: 070-149 39 04

-Vi finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och fem kommuner i nordöstra Skåne. De fem kommunerna är Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge

sametinget.jpg

Sävsjö Kommun Socialförvaltningen

Djurgårdsgatan 1

576 80 Sävsjö

Telefon: 0382-152 00 Växel

-Socialförvaltningen ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom dessa områden: individ, familj, ädre- och funktionshinder, arbete, sysselsättning, integration, hälso- och sjukvård samt rehabilitering i säskilda och ordinära boenden

Robertsfors Kommun Barn och Utbildning

Storgatan 13

915 81 Robertsfors

Telefon: 0934-140 00 Kommunväxel

-Under barn och utbildning ligger kommunens förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem), skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, komvux, uppdragsutbildning samt biblioteksverksamhet

Sametinget

Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA

Besök: Adolf Hedinsvägen 58

Telefon: 0980-780 30

-Vi finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och fem kommuner i nordöstra Skåne. De fem kommunerna är Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge

 

Håbo Kommun

Centrumleden 1

746 80 Bålsta

Telefon: 0171-525 00

-Kommunledningsförvaltningen

klippan.png

Rättviks Kommun Socialförvaltningen

795 80 Rättvik

Besök: Golfvägen 1 A

Telefon: 0248-702 20

vadstena.png

Vadstena Kommun Socialförvaltningen

Klosterledsgatan 35

592 80 Vadstena

Telefon: 010-234 70 00

-Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg samt service och omvårdnad för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i Vadstena kommun

skinnskatte.jpg

Klippans Kommun Tekniska Förvaltningen

Trädgårdsgatan 12

264 80 Klippan

Telefon: 0435-280 00 Kundtjänst

-Tekniska förvaltningens uppdrag är organiserat på fem avdelningar: Fastighetsavdelningen, Gatu- och parkavdelningen, Serviceavdelningen, VA-avdelningen samt Administrativa avdelningen och övriga verksamheter

Kalmar kommun Socialförvaltningen

Box 834, 391 28 Kalmar

Besök: Nygatan 36

Telefon: 0480-45 00 00

-Socialförvaltningen arbetar med barn,  ungdomar och deras familjer samt vuxna. Till oss kan du vända dig för att få stöd och hjälp

varalogotype.jpg

Vara Kommun Bildningsförvaltningen

534 81 Vara

Besök: Stora Torget 8

Telefon: 0512-310 00 Växel

-Bildningsförvaltningen är stabsfunktion för skolor, förskolor, kultur och fritid

savsjologo.png

Sävsjö Kommun Socialförvaltningen

Djurgårdsgatan 1

576 80 Sävsjö

Telefon: 0382-152 00 Växel

-Socialförvaltningen ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom dessa områden: individ, familj, ädre- och funktionshinder, arbete, sysselsättning, integration, hälso- och sjukvård samt rehabilitering i säskilda och ordinära boenden

perstorp.jpg

Skinnskattebergs Kommun Sektor Vård och Omsorg

Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Besök: Kommunhuset, Kyrkvägen 7

Telefon: 0222-51 55 00

storfors logotype.jpg

Storfors Kommun Vård och Omsorg

Box 1001, 688 29 Storfors

Besök: Djupadalsgatan 20

Telefon: 0550-651 00 Växel

Företagshälsa Region Gävleborg

801 87 Gävle

Besök: Skomakargatan 1

Telefon: 026-15 40 00

-Företagshälsa Region Gävleborg är en inbyggd företagshälsa och ägs gemensamt av Region Gävleborg och kommunerna i Gävle, Ockelbo, Sandviken, Hofors, Söderhamn, Hudiksvall, Bollnäs och Ovanåker

vgregion.png

Kungälvs Sjukhus Psykiatri

442 83 Kungälv

Besök: Lasarettgatan

Telefon: 0303-98 000

-Psykiatrin har som uppgift att ge invånare i Ale, Kungälv, Kärra-Rödbo, Stenungsund och Tjörn god psykiatrisk vård

Perstorps Kommun teknik- och Serviceförvaltningen

284 85 Perstorp

Besök: Hantverkaregatan 9 D

Telefon: 0435-930 00 Växel

-Förvaltningen hanterar ärenden bland annat gällande gata, park, kost, städ samt verksamhet och fastighet

Ragunda Kommun Stöd- och Omsorgsförvaltningen

Box 150, 844 21 Hammarstrand

Besök: Centralgatan 15

Telefon: 0696-68 20 00 Växel

-Stöd- och omsorgsförvaltningen har tre olika enheter: Verksamheten för IFO, Verksamheten för vård och omsorg samt kostenheten

rättvik logo.jpg

Rättviks Kommun Socialförvaltningen

795 80 Rättvik

Besök: Golfvägen 1 A

Telefon: 0248-702 20

vald.logga_.png

Valdemarsviks Kommun Sektor Samhällsbyggnad och Kultur

615 80 Valdemarsvik

Besök: Storgatan 37

Telefon: 0123-191 00 Växel

älvsbyn.jpg

Älvsbyns Kommun Samhällsbyggnadskontoret

Storgatan 27

942 85 Älvsbyn

Telefon: 0929-170 00 Växel

-Under samhällsbyggnadskontoret finns: Plan- och bygg, Näringsliv, Tillsyn och Administration

Skånes Universitetssjukhus Thorax och Kärl

221 85 Lund

Besök: Getingevägen 4

Telefon: 046-17 10 00 Växel

-Vi utför kirurgiska ingrepp i hjärtat, lungorna och bröstkorgen. Vi är störst i Sverige på området, och arbetar dygnet runt med patienter från stora delar av landet

Medicinmottagningen Kungsbacka

Hallands Sjukhus, 434 80 Kungsbacka

Besök: Ingång 2, Målpunkt D, plan 5

Telefon: 0300-56 60 00

-Telefontid: Mån-Fre 08.00-17.00

Närhälsan Ulricehamns Vårdcentral

Nygatan 7

523 34 Ulricehamn

Telefon: 0321-291 00

-Telefontid: Mån-Fre 08.00-17.00

lidköping.jpg

Lidköpings Kommun Teknisk Service

531 88 Lidköping

Besök: Skaragatan 8

Telefon: 0510-77 00 00

-Förvaltningen ansvarar för delar av kommunens infrastruktur. Den består av fyra enheter - Lidköpings Bredband, Lidköpings Elnät, Renhållningen samt Vatten-Avlopp

Östersunds Kommun Kultur- och Fritidsförvaltningen

831 82 Östersund

Besök: Rådhusgatan 25-27

Telefon: 063-14 30 00 Kundcenter

-Ansvarar för verksamheterna bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, friluftsliv, allmänkultur

orebro.png

Örebro Kommun Förvaltningen Förskola och Skola

Box 30000, 701 35 Örebro

Besök: Ringgatan 32

Telefon: 019-21 10 00 Växel

-Kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola i Örebro kommun

loggabjuv.jpg

Bjuvs Kommun Tekniska Förvaltningen

Box 501, 267 25 Bjuv

Besök: Verkstadsgatan 1

Telefon: 0534-190 00 Växel

-Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och skötsel av kommunala gator och fastigheter

savsjologo.png

Sävsjö Kommun Barn och Utbildningsförvaltningen

576 80 Sävsjö

Besök: Djurgårdsgatan 1

Telefon: 0382-152 00 Växel

-Kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola i Örebro kommun

lund.jpg

Lunds Kommun Serviceförvaltningen

221 00 Lund

Besök: Kristallen, Kommunhuset, Brotorget 1

Telefon: 046-359 50 00 Växel

-Serviceförvaltningen har i uppgift att tillgodose övriga förvaltningars och bolags behov av service. Vi är organiserade i en stab och de tre affärsområdena Lundafastigheter, Markentreprenad och Måltidsservice

robertsfors front.jpg
rättvik logo.jpg
region gävle front.jpg
skåne sjukhus front.jpg
region hallland front.jpg
vgregion.png
ragundalogo_farg.png
östersund.jpg

Hällefors Kommun Socialförvaltningen

712 83 Hällefors

Besök: Kyllervägen 37

Telefon: 0591-641 00 Växel

-Individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och familjeomsorg

Kils Kommun

Sektor Samhälle och Service

Box 88, 665 23 Kil

Besök: Östra Torggatan 2 D

Telefon: 0554-191 00

-Sektor samhälle och service innehåller verksamheterna fysisk och teknisk planering, näringsliv och turism, kost, fritid och kultur, kollektivtrafik, vatten och avlopp, gator och vägar, parker och fastigheter

hällefors.png

Ludvika Kommun, Social- och utbildningsförvaltningen

771 51 Ludvika

Besök: Östra Storgatan 29

Telefon: 0240-860 00 Växel

-I social- och utbildningsförvaltningen ingår social välfärd, förskola, grundskola och särskola

ludvika_logo.png
kalmar.png
logo.jpg
Håbo kommun 2.jpg

Tillväxtanalys

Studentplan 3, 831 40 Östersund

Box 574, 101 31 Stockholm, Torsgatan 11, 4 tr

Telefon: 010-447 44 00

-Tillväxtanalys studerar politikens effekter för näringslivets utveckling. Vårt uppdrag är att utveckla kunskap för tillväxtpolitiken. Det betyder att vi analyserar, utvärderar och redovisar effekter av statens insatser

logonykoping.png
savsjologo.png