top of page

Avfall - Vatten - Fjärrvärme  |  Bibliotek  |  Brand- och Räddningstjänster  |  Förbund  | Försvar | Kommuner - Myndigheter - Näringsliv  |  Kommunal Förvaltning - Kommunala bolag  |  Kyrkor - Samfund  |  Post - Bud  |  Social omsorg  |  Vård - Sjukhus - Hälsa

Tillbaka till startsidan

Avfall - Vatten - Fjärrvärme

MÖRBYLÅNGA KOMMUN VATTEN & AVLOPP

386 80 Mörbylånga

Besök: Trollhättevägen 4

Telefon: 0485-470 00 Växel

E-post: kommun@morbylanga.se

Internet: www.morbylanga.se

-Vatten & avlopp

VAKIN VATTEN OCH AVFALLSKOMPETENS I NORR AB

901 84 Umeå

Besök: Övägen 37

Telefon: 090-16 19 00

E-post: kundservice@vakin.se

Internet: www.vakin.se

-Vakin förser medborgarna i Umeå och Vindelns kommuner med dricksvatten, hanterar hushållens avfallsprodukter och arbetar för en långsiktig och hållbar livsmiljö

Bibliotek

HUDIKSVALLS BIBLIOTEK

Rådhusgatan 2

824 30 Hudiksvall

Telefon: 0650-196 50

E-post: biblioteket@hudiksvall.se

Internet: www.hudiksvall.se

-Här finns sittplatser för både stora och små, möjlighet att använda dator

ARKENBIBLIOTEKET

Lasarettgatan 5

891 33 Örnsköldsvik

Telefon: 0660-880 21

E-post: arkenbiblioteket@ornskoldsvik.se

Internet: bibliotek.ornskoldsvik.se/-/arkenbiblioteket

-Du kan själv sköta många biblioteksärenden via Internet 24 dygnet runt

Brand- och Räddningstjänst

HERRLJUNGA RÄDDNINGSTJÄNST

Ringleden 12, 524 32 Herrljunga

Telefon: 0513-170 00

E-post: raddning@herrljunga.se

Internet: www.herrljunga.se

- Herrljunga Räddningstjänst arbetar för kommunens trygghet och säkerhet

RÄDDNINGSTJÄNSTEN TRELLEBORG

Västra Ringvägen 112

231 56 Trelleborg

Telefon: 0410-73 30 00

E-post: raddningstjansten@trelleborg.se

Internet: www.trelleborg.se

-Räddningstjänsten i Trelleborg arbetar för att minska samhällets risker, förebygga olyckor och utföra räddningsinsatser när olyckorna ändå sker

Försvar

FÖRSVARSMAKTEN REGION SYD

Regionala staben syd, Revingehed

247 82 Södra Sandby

Telefon: 046-36 80 00

E-post: exp-hkv@mil.se

Internet: www.forsvarsmakten.se

-Syd omfattar Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Östergötland

FÖRSVARSMAKTEN REGION NORD

Box 9101

961 19 Boden

Telefon: 0921-34 80 00

E-post: exp-hkv@mil.se

Internet: www.forsvarsmakten.se

-Nord omfattar Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

Kommuner - Myndigheter

NORA KOMMUN SAMHÄLLSUTVECKLING

713 80 Nora

Besök: Tingshuset, Prästgatan 5

Telefon: 0587-810 00 Växel

E-post: nora.kommun@nora.se

Internet: www.nora.se

-Ansvarar för fastigheter, näringsliv, turism, samhällsutveckling samt mark och exploatering

NYKÖPING OXELÖSUNDS 

VATTENVERKSFÖRBUND, NOVF

Stora Torget 2, 611 32 Nyköping

Besök: Högåsens Vattenverk Larslund

Telefon: 0155-590 83

E-post: kommun@nykoping.se

Internet: www.nykoping.se

-Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, NOVF, år ett kommunalförbund som levererar vatten för Högåsens vattenverk till Nyköpings och Oxelösunds kommuner

NYNÄSHAMNS KOMMUN

149 81 Nynäshamn

Besök Stadshusplatsen 1

Telefon:  08-520 680 00 Kontaktcenter

E-post: kontaktcenter@nynashamn.se

Internet: www.nynashamn.se

- Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunala bolag - Förvaltning

SÖDERKÖPINGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN

614 80 Söderköping

Besök: Storängsallén 20

Telefon: 0121-181 00

E-post: servicenamnden@soderkoping.se

Internet: www.soderkoping.se

-Serviceförvaltningen ansvarar för kommunal service för invånare, besökare samt in mot den kommunala organisationen. Förvaltningen är också ansvarig för kommunens verksamhet avseende vatten- och avlopp, gator och vägar, avfall, parker och bredband

VARA KOMMUN BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

534 81 Vara

Besök: Stora Torget 8

Telefon: 0512-310 00 Växel

E-post: kommun@vara.se

Internet: www.vara.se

-Bildningsförvaltningen är stabsfunktion för skolor, förskolor, kultur och fritid

SVALÖVS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

Herrevadsgatan 10

268 31 Svalöv

Tel: 0418-47 50 00 Växel

E-post: info@svalov.se

Internet: www.svalov.se

 

-Sektor samhällsbyggnad ansvarar för den fysiska planeringen i form av bland annat bostadsförsörjning, översiktsplanering, detaljplanering, infrastruktur samt exploateringsfrågor. Sektorn har även ansvar för miljöstrategiska frågor, trafikplanering, lokalförsörjning, bygglov, bostadsanpassning samt förvaltning av kommunens markreserv

RÄTTVIKS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN

795 80 Rättvik

Besök: Golfvägen 1 A

Telefon: 0248-702 20

E-post: sociala@rattvik.se  

Internet: www.rattvik.se

JÖNKÖPINGS KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

551 89 Jönköping

Besök: Juneporten, Västra Storgatan 16

Telefon: 036-10 50 00  Växel

E-post: miljo@jonkoping.se

Internet: www.jonkoping.se

-Miljö- och hälsoskyddskontorets verksamhet ska aktivt bidra till att Jönköpings kommun utvecklas på ett ekologist hållbart sätt och till att förutsättningarna för en god miljö och en god livskvalitet hela tiden sätts i förgrunden

KARLSKRONA KOMMUN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN

371 83 Karlskrona 

Besök: Östra Köpmangatan 1 A

Telefon: 0455-30 30 00 Växel

E-post: funktionsstodsforvaltningen@karlskrona.se

Internet: www.karlskrona.se

-Funktionsstödsförvaltningen jobbar med stöd, bistånd och service till vissa personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar

MÖRBYLÅNGA KOMMUN KULTUR OCH FRITID

386 80 Mörbylånga

Besök: Kommunhuset, Trollhättevägen 4

Telefon: 0485-470 00 Växel

E-post: kommun@morbylanga.se

Internet: www.morbylanga.se

-Kultur och Fritid

EKSJÖ KOMMUN MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD

575 80 Eksjö

Besök: Södra Kyrkogatan 4

Telefon: 0381-360 00 Växel

E-post: kommun@eksjo.se

Internet: www.eksjo.se

-Miljö- och hälsoskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i, samt att skydda människors hälsa mot olika störningar

SUNDSVALL LOGISTIKPARK

851 85 Sundsvall

Besök: Storgatan 22

Telefon: 060-19 10 00 Växel

Internet: www.sundsvalllogistikpark.se

-Sundsvall Logistikpark AB är det kommunala bolag som ska samordna utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportnav, med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart i området Tunadal-Korsta-Ortviken

GÖTEBORGS STAD FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN

Box 1116, 405 23 Göteborg

Besök: Gamlestads Torg 7

Telefon: 031-365 09 60 

E-post: forskoleforvaltningen@forskola.goteborg.se

Internet: www.goteborg.se

-Förskoleförvaltnigen ansvarar för de kommunala förskolorna, familjedaghemmen och de öppna förskolorna

VÄSTRA GÄSTRIKSLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING

811 80 Sandviken

Besök: Stadshuset, Odengatan 37

Telefon: 026-24 00 00  Växel

E-post: vgs@sandviken.se

Internet: www.sandviken.se

-Sandvikens, Hofors och Ockelbo kommun samverkar i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Sandvikens kommun är värdkommun för den gemensamma förvaltningen

MARIESTADS KOMMUN MILJÖ OCH BYGG

542 86 Mariestad

Besök: Stadshuset, Kyrkogatan 2

Telefon: 0501-75 50 00 Växel

E-post: mbn@mariestad.se

Internet: www.mariestad.se

-Miljö och Bygg ansvarar för bygglov och byggnadsinspektion samt miljö- och hälsoskyddsfrågor. Miljö och Bygg är en gemensam verksamhet för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner som styrs av miljö- och byggnadsnämnden

LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

443 80 Lerum

Besök: Bagges Torg, Brobacken 1

Telefon: 0302-52 10 00

E-post: kommun@lerum.se

Internet: www.lerum.se

-Sektor samhällsbyggnad är det samlade namnet för de enheter som arbetar med planering, byggande, infrastruktur, miljö, näringsliv och teknisk drift

BANTORGET FÖRVALTNING AB

111 22 Stockholm

Besök: Kungsgatan 64, 5 tr

E-post: info@forvalt.se

Internet: www.bantorgetforvaltning.se

-Bantorget Förvaltning är ett helägt dotterbolag till Landsorganisationen i Sverige, LO. Sedan 2014 ligger LO's förvaltning av kapital, fastigheter och affärsverksamheter i en helägd koncern, med Bantorget Förvaltning som moderbolag. I koncernen ingår ett flertal dotter- och intresseföretag

SIGTUNA KOMMUN INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSFÖRVALTNINGEN

Södergatan 20

195 85 Märsta

Telefon: 08-591 260 00

E-post: kontaktcenter@sigtuna.se

Internet: www.sigtuna.se

-Individ- och familjeomsorg har ett brett ansvarsområde där myndighetsutövning och förebyggande insatser ingår, bland annat barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård, våld i nära relation och familjerådgivning

VÅRGÅRA KOMMUN KULTUR OCH FRITID

Kultur och Fritid

447 80 Vårgårda

Besök: Kungsgatan 46

Telefon: 0322-60 06 00 Växel

E-post: kommunen@vargarda.se

Internet: www.vargarda.se

 

-Kultur- och fritidsverksamheten består av bibliotek, förebyggande ungdom, badet och staben. Verksamheten ansvarar för kommunens allmänkultur, föreningsservice, idrottsanläggningar folkhälsoarbete och besöksnäringsfrågor

FÄRGELANDA KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSUTVECKLING

Allhemsvägen 5

458 80 Färgelanda

Telefon: 0528-56 70 00 Växel

E-post: kommun@fargelanda.se 

Internet: www.fargelanda.se

 

-Inom sektor Samhällsutveckling finns kultur och fritid, mark och exploatering, måltidsenheten, plan och bygg, teknik och arbetsmarknad och integration

EDA KOMMUN BILDNING

Box 66, 673 22 Charlottenberg

Besöksadress: Torget 1

Telefon: 0571-281 00 Växel

E-post: kommun@eda.se

Internet: www.eda.se

 

-Vår verksamhet bedrivs för barn, ungdomar och vuxna. En verksamhet som berör alla Edabor.
Den består av 4 områden under ledning av skolchefen. Inom vår verksamhet arbetar c:a 250 personer

HAPARANDA STAD BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

953 85 Haparanda

Besök: Torget 9

Telefon: 0922-260 00 Växel

E-post: kommunen@haparanda.se

Internet: www.haparanda.se

-Utbildningsförvaltningen utbildar barn och elever, från förskola till vuxenutbildning

TORSÅS KOMMUN BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Box 503, 385 25 Torsås

Besök: Alfargatan 26

Telefon: 010-35 33 100 Växel

E-post: bildning@torsas.se

Internet: www.torsas.se

 

-Bildningsförvaltningen fullgör kommunens uppgifter inom utbildning, kultur, biblioteks- och fritidsfrågor

SALA KOMMUN SKOLKONTORET

Box 304, 733 25 Sala

Besöksadress: Stora torget 1

Telefon: 0224-74 70 00 Växel

E-post: skolkontoret@sala.se

Internet: www.sala.se

 

-På Skolnämndens uppdrag och delegation ansvarar vi för kommunens hela utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Från att tidigare varit en egen förvaltning ingår skolorganisationen från och med årsskiftet 2014/2015 som en verksamhet under kommunstyrelsens förvaltning

KRISTIANSTADS KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN

291 80 Kristianstad

Besöksadress: Rådhus Skåne,

Västra Storgatan 12

Telefon: 044-13 50 00 Växel

E-post: kommun@kristianstad.se

Internet: www.kristianstad.se

 

-Omsorgsförvaltningen arbetar med vård och omsorg om äldre, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av hemsjukvård. Hos oss finns bland annat äldreboenden, hemtjänst och mötesplatser

VALDEMARSVIKS KOMMUN SEKTOR

KULTUR OCH FRITID

615 80 Valdemarsvik

Besök: Storgatan 37

Telefon: 0123-191 00 Växel

E-post: kommun@valdemarsvik.se

Internet: www.valdemarsvik.se

ÄLVSBYNS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Storgatan 27

942 85 Älvsbyn

Telefon: 0929-170 00 Växel

E-post:  kommunen@alvsbyn.se

Internet: www.alvsbyn.se

-Under samhällsbyggnadskontoret finns: Plan- och bygg, Näringsliv, Tillsyn och Administration

KINDA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Box 1, 590 40 Kisa

Besök: Stora Torget 5

Telefon: 0494-190 00 Växel

E-post: sbn@kinda.se

Internet: www.kinda.se

 

-Samhällsbyggnadsförvaltningen driver områdena: räddningstjänst, trafik, kultur och fritid, turism, gator, park och reningsverk

VÄSTMANLAND-DALARNA

MILJÖ- & BYGGFÖRVALTNING

744 81 Avesta

Besök: Strandbacksvägen 7

Telefon: 0226-64 54 54

E-post: miljo-bygg@avesta.se

Internet: www.avesta.se

 

-Boende, byggande och samhällsplanering

-Miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel

-Kartor och mätning

-Naturvård

-Energi- och klimatrådgivning

ÖSTERSUND KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

831 82 Östersund

Besök: Rådhusgatan 25-27

Telefon: 063-14 30 00 Kundcenter

E-post: kundcenter@ostersund.se

Internet: www.ostersund.se

-Ansvarar för verksamheterna bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, friluftsliv, allmänkultur

ÖREBRO KOMMUN FÖRVALTNINGEN FÖRSKOLA OCH SKOLA

Box 30000, 701 35 Örebro

Besök: Ringgatan 32

Telefon: 019-21 10 00 Växel

E-post: servicecenter@orebro.se

Internet: www.orebro.se

-Kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola i Örebro kommun

BJUVS KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Box 501, 267 25 Bjuv

Besök: Verkstadsgatan 1

Telefon: 0534-190 00 Växel

E-post: info@bjuv.se

Internet: www.bjuv.se

-Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och skötsel av kommunala gator och fastigheter

SÄVSJÖ KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

576 80 Sävsjö

Besök: Djurgårdsgatan 1

Telefon: 0382-152 00 Växel

E-post: kommun@savsjo.se

Internet: www.savsjo.se

-Kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola i Örebro kommun

MALUNG-SÄLEN KOMMUN

BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Box 14, 782 21 Malung-Sälen

Besök: Kommunhuset, Lisagatan 34

Telefon: 0280-181 00 Växel

E-post: barn.utbildning@malung-salen.se

Internet: www.malung-salen.se

-Barn- och utbildningsförvaltningens ansvarsområden omfattar förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasium, elevhälsa, vuxenutbildning och SFI, integration, måltidsverksamhet, skolskjutsar och skolbibliotek

HÄLLEFORS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN

712 83 Hällefors

Besök: Kyllervägen 37

Telefon: 0591-641 00 Växel

E-post: kommun@hellefors.se

Internet: www.hallefors.se

-Individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och familjeomsorg

KILS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLE OCH SERVICE

Box 88, 665 23 Kil

Besök: Östra Torggatan 2 D

Telefon: 0554-191 00

E-post: kommun@kil.se

Internet: www.kil.se

-Sektor samhälle och service innehåller verksamheterna fysisk och teknisk planering, näringsliv och turism, kost, fritid och kultur, kollektivtrafik, vatten och avlopp, gator och vägar, parker och fastigheter

LUDVIKA KOMMUN, SOCIAL OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

771 51 Ludvika

Besök: Östra Storgatan 29

Telefon: 0240-860 00 Växel

E-post: info@ludvika.se

Internet: www.ludvika.se

-I social- och utbildningsförvaltningen ingår social välfärd, förskola, grundskola och särskola

STRÄNGNÄS KOMMUN SOCIALKONTORET

645 80 Strängnäs

Besök: Nygatan 10

Telefon: 0152-291 00 Växel

E-post: kontaktcenter@strangnas.se

Internet: www.strangnas.se

-Socialkontoret erbjuder hjälp och stöd till familjer, barn och ungdomar som behöver det

REGION ÖREBRO LÄN KULTUR OCH IDEELL SEKTOR

Box 1613, 701 16 Örebro

Besök: Eklundavägen 1

Telefon: 019-601 10 00 Växel

Internet: www.regionorebrolan.se

-Region Örebro län, länets kulturaktörer, kommuner och folkbildningen arbetar tillsammans för att du ska ha tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud. Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter till kulturupplevelser och till att skapa kultur

MUNKTELL SCIENCE PARK

632 20 Eskilstuna

Besök: Portgatan 3

Telefon: 016-550 00 00 Växel

E-post: info@munktellsciencepark.se

Internet: www.munktellsciencepark.se

-Munktell Science Park erbjuder inspirerande lokaler och kontorsytor. Välkommen att kontakta oss för förfrågningar

SKURUPS ELVERK

274 80 Skurup

Besök: Mårtensgatan 3

Telefon: 0411-53 62 00

E-post: elverket@skurup.se

Internet: www.skurupselverk.se

-Skurups Elverk är det lokala och hållbara energibolaget som ägs av Skurups kommun

ARVIDSJAURS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN

933 81 Arvidsjaur

Besök: Östra Skolgatan 23

Telefon: 0960-155 00

E-post: kommun@arvidsjaur.se

Internet: www.arvidsjaur.se

Kyrkor - Samfund

SVENSKA KYRKAN KÄVLINGE FÖRSAMLING

Västergatan 7

244 30 Kävlinge

Telefon: 046-73 99 00

E-post: kavlinge.forsamling@svenskakyrkan.se 

Internet: www.svenskakyrkan.se/kavlinge

SVENSKA KYRKAN LUNDBY FÖRSAMLING

Hisingsgatan 26

417 02 Göteborg

Telefon: 031-731 68 00

E-post: lundby.forsamling@svenskakyrkan.se

Internet: www.svenskakyrkan.se/lundby


SVENSKA KYRKAN BRO FÖRSAMLING

Prästvägen 6

197 30 Bro

Telefon: 0584-808 80

E-post: bro.forsamling@svenskakyrkan.se

Internet: www.svenskakyrkan.se/broforsamling

SVENSKA KYRKAN ÖREBRO PASTORAT

Storgatan 27

703 63 Örebro

Telefon: 019-15 45 00

E-post: orebro.pastorat@svenskakyrkan.se

Internet: www.svenskakyrkan.se/orebro

Post - Bud

BUDAKUTEN

Box 50337, 202 13 Malmö

Besök: Ridspögatan 17, 213 77 Malmö

Telefon: 040-290 300

E-post: info@budakuten.se

Internet: www.budakuten.se

-Med en personalstyrka av 30 personer servar vi er med en mängd olika transporttjänster. Kontoret bemannas med flexibla och kundorienterade transportledare och i fordonen finner ni noggranna och kompetenta chaufförer

ALNÖ BUD OCH TRANSPORT

Lagergatan 4

856 33 Sundsvall

Telefon: 060-17 19 00

E-post: info@alnobud.se

Internet: www.alnobud.se

-Alnö Bud & Transport -  välkommen att kontakta oss när det gäller bud och transporter

Social omsorg

RÄTTVIKS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN

795 80 Rättvik

Besök: Golfvägen 1 A

Telefon: 0248-702 20

E-post: sociala@rattvik.se  

Internet: www.rattvik.se

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN SEKTOR

VÅRD OCH OMSORG

Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Besök: Kommunhuset, Kyrkvägen 7

Telefon: 0222-51 55 00

E-post: kommun@skinnskatteberg.se

Internet: www.skinnskatteberrg.se

KRISTIANSTADS KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN

291 80 Kristianstad

Besöksadress: Rådhus Skåne,

Västra Storgatan 12

Telefon: 044-13 50 00 Växel

E-post: kommun@kristianstad.se

Internet: www.kristianstad.se

 

-Omsorgsförvaltningen arbetar med vård och omsorg om äldre, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av hemsjukvård. Hos oss finns bland annat äldreboenden, hemtjänst och mötesplatser

HÖGSBY KOMMUN VÅRD OCH OMSORG

579 80 Högsby

Besök: Kyrkogatan 8

Telefon: 0491-290 00 Växel

E-post: kommun@hogsby.se 

Internet: www.hogsby.se

-Ansvarar för äldreomsorg, kommunal sjukvård, LSS-verksamhet och individ- och familjeomsorg

SANDVIKENS KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN

811 80 Sandviken

Besök: Hamngatan 12

Telefon: 026-24 00 00 Medborgarservice

E-post: omsorgsnamnden@sandviken.se

Internet: www.sandviken.se

 

-Omsorgsförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar

HEDEMORA KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Box 201, 776 28 Hedemora

Besök: Hökargatan 6

Telefon: 0225-340 00 Växel

E-post:  kommun@hedemora.se

Internet: www.hedemora.se

-Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg i form av hemtjänst och särskilt boende, samt stöd för personer med funktionsnedsättning. Stöd för barn och unga, familjer

Vård - Sjukhus - Hälsa

FÖRETAGSHÄLSA REGION GÄVLEBORG

801 87 Gävle

Besök: Skomakargatan 1

Telefon: 026-15 40 00

E-post: kontakt.fhrg@regiongavleborg.se

Internet: www.regiongavleborg.se

-Företagshälsa Region Gävleborg är en inbyggd företagshälsa och ägs gemensamt av Region Gävleborg och kommunerna i Gävle, Ockelbo, Sandviken, Hofors, Söderhamn, Hudiksvall, Bollnäs och Ovanåker

KUNGÄLVS SJUKHUS PSYKIATRI

442 83 Kungälv

Besök: Lasarettgatan

Telefon: 0303-98 000

E-post: eva.blixt@vgregion.se

Internet: www.vgregion.se

-Psykiatrin har som uppgift att ge invånare i Ale, Kungälv, Kärra-Rödbo, Stenungsund och Tjörn god psykiatrisk vård

SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS THORAX OCH KÄRL

221 85 Lund

Besök: Getingevägen 4

Telefon: 046-17 10 00 Växel

E-post: thoraxochkarl.sus@skane.se

Internet: www.vard.skane.se

-Vi utför kirurgiska ingrepp i hjärtat, lungorna och bröstkorgen. Vi är störst i Sverige på området, och arbetar dygnet runt med patienter från stora delar av landet

DIVISION FUNKTION

Region Norrbotten, 971 85 Luleå

Besök: Robertsviksgatan 7

Telefon: 0920-28 40 00 Växel

E-post: regionnorrbotten@norrbotten.se

Internet: www.regionnorrbotten.se

 

-Division Funktion omfattar anestesi, operation och intensivvård, bild- och funktionsmedicin samt laboratoriemedicin. Divisionen har cirka 600 medarbetare. vård och behandling på ett jämlikt sätt till alla norrbottningar

VÅRDFÖRBUNDET SÖRMLAND
Kansli – Vårnäs Behandlingshem

643 92 Vingåker

Tel: 0151-51 80 90

E-post: varnas@vfsormland.se

Internet: www.vfsormland.se

-Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med 5 kommuner i Södermanlands län som medlemmar. Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs, Flen och Vingåker

bottom of page