top of page
ai.jpg

Ny undersökning: Unga män mest positiva till AI

Svenskarna älskar sin elektronik. Enligt en ny undersökning förknippar en överväldigande majoritet av svenskarna elektronik med något positivt. Samtidigt tror de att AI kommer att spela en allt större roll. Störst är övertygelsen bland unga män.  ( Källa: Samsung

Det här visar en undersökning från Samsung, där siffrorna talar sitt tydliga språk – fler än 9 av 10 svenskar uppger att de förknippar elektronik med något positivt och AI spås bli allt viktigare för hur man använder sin elektronik.

– Det här visar att vi och våra kollegor i branschen gör rätt när vi sätter användaren i centrum. Den inställningen har vi också till AI – den ska göra livet enklare, säger Anders Elmby, nordisk chef för Mobile eXperience på Samsung Electronics.

Majoritet tror på ökad AI-användning

Förväntan på AI är stor hos svenskarna. Omkring 6 av 10 tror enligt undersökningen att AI kommer att spela en större roll i hur de använder elektronik, medan endast en tiondel av de tillfrågade svarar det motsatta.

Desto mer tvetydig är svenskarnas inställning till att AI allt oftare är inbyggd i vår vardagselektronik. I dagsläget är ungefär lika många (4 av 10) positiva som negativa till utvecklingen.

 

– Siffrorna visar tydligt att många redan är övertygade om fördelarna med AI, vilket är lätt att förstå. Sedan är vissa fortfarande skeptiska, men det är inget ovanligt när det gäller ny teknik. Det tyder snarare på att fler behöver uppleva och upptäcka hur AI förenklar vardagen. Idag bygger vi på Samsung in AI i nästan allt vi gör och AI-mognaden ökar i takt med varje produktsläpp, säger Anders Elmby.

Samtidigt syns ett tydligt mönster – ju yngre, desto mer positiv är inställningen till AI. Det här gäller i synnerhet unga män, som enligt undersökningen är betydligt mer positiva till inbyggd AI än genomsnittet. I gruppen män mellan 18 och 29 år svarar 20 procent att de är mycket positiva, jämfört med ett genomsnitt på 4 procent.

– På Samsung märker vi att fler får upp ögonen för fördelarna med AI. Vi lanserade Galaxy S24 för tre månader sedan och ser redan hur våra AI-verktyg växer i popularitet hos samtliga målgrupper. Samma mönster syns också i användningen av vår SmartThings-app som nyttjar AI för att styra det smarta hemmet, säger Anders Elmby.

När det kommer till frågan om inbyggd AI utmärker sig unga män också i jämförelse med unga kvinnor. Medan 20 procent av män i åldern 18-29 år är mycket positiva, är det endast 3 procent av kvinnorna i samma ålder som är det. De unga kvinnorna är däremot mer försiktigt positiva. Hela 42 procent säger sig vara ganska positiva till inbyggd AI.

Data från undersökningen:

Hur upplever du att det är att använda elektronik i din vardag?

 • Övervägande positivt, 92 %

 • Övervägande negativt, 4%

 • Tveksam/vet ej, 4 %

 

Hur känner du inför att AI-teknik finns inbyggd i allt fler funktioner i den elektronik du använder till vardags? (Män 18-29 år inom parentes)

 • Mycket positiv, 4 % (20 %)

 • Ganska positiv, 36 % (36 %)

 • Ganska negativ, 30 % (26 %)

 • Mycket negativ, 11 % (7 %)

 • Tveksam, vet ej, 19 % (12 %)

Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag tror att AI kommer att spela en allt större roll för hur jag använder elektronikprodukter i framtiden. (Män 18-29 år inom parentes)

 • Instämmer helt, 25 % (38 %)

 • Instämmer delvis, 33 % (33 %)

 • Varken eller, 20 % (16 %)

 • Instämmer inte, 8 % (6 %)

 • Instämmer inte alls, 4 % (2 %)

 • Tveksam, vet ej, 11 % (5 %)

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Verian på uppdrag av Samsung Electronics. Den bygger på 1003 intervjuer med den svenska allmänheten 18–84 år. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 22–29 januari 2024.

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER___________________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
bottom of page